תיירות מרפא

Гиперактивный ребенок


Диагноз гиперактивности мог быть неоправданно поставлен миллиону американских детей

Американские ученые пришли к выводу, что диагноз синдрома гиперактивности с дефицитом внимания (СГДВ, ADHD) мог быть неоправданно поставлен почти миллиону детей в стране, сообщает AFP.

Сотрудники Университета штата Мичиган проанализировали истории болезни около 12 тысяч детей с СГДВ. Они пришли к выводу, что младшим в группе детского сада воспитанникам этот диагноз ставят на 60 процентов чаще, чем старшим. В пятом и восьмом классах школы младшие ученики более чем вдвое чаще, чем старшие, получают психостимуляторы для лечения синдрома.

Как пояснил руководитель исследования Тодд Элдер (Todd Elder), во многих случаях врача наталкивает на диагноз СДВГ учительское восприятие поведения ребенка в классе или группе детского сада. При этом гиперактивное поведение может быть обусловлено не расстройством психики, а лишь эмоциональной или интеллектуальной незрелостью ребенка по сравнению со старшими одноклассниками.

В результате, по оценкам ученых, диагноз СДВГ может быть неоправданно поставлен примерно миллиону американских детей. Это влечет за собой нецелесообразное назначение психостимуляторов типа метилфенидата (основные препараты для лечения синдрома), а также ненужные расходы на медпомощь. Лечение миллиона детей от СДВГ требует затрат в размере от 320 до 500 миллионов долларов ежегодно, причем от 80 до 90 миллионов из этой суммы оплачивается по страховке из федерального бюджета.

בלוג
1, 2013
מדור:עברית 
נשלח ע"י: chick
עוד מסדר משעמם
עשרות  הפניות ,  שני חולים  , מספר מתחזים  , פטורים עוד פטור  אבל בקשה לפטור אחד  עשה את כל היום 
חיילת: ד"ר אני צריכה פטור מנעליים צבאיות 
?אני: ומה  סיבה  
חיילת : מתגרדות לי את הכפות רגליים 
אני  בדקתי  רגליים  :יש  לך פטריה  באי  ניתן לך  טיפול  
חיילת : אבל אני צריכה  נעליים נמוכות 
אני שוב  שואל : למה
חיילת : יותר קל להוציא רגליים מנעלים  ולגרד אותם
Спроси врача
חדשות

האם שתיית מים מסייעת לירידה במשקל?