מרכז מטופלים

Black Rice Is Cheap Way to Get Antioxidants


Many studies have shown that these antioxidants can reduce blood levels of LDL "bad" cholesterol and may fight heart disease.

Inexpensive black rice contains health-promoting anthocyanin antioxidants, similar to those found in blackberries and blueberries, new research from Louisiana State University indicates.

"Just a spoonful of black rice bran contains more health promoting anthocyanin antioxidants than are found in a spoonful or blueberries, but with less sugar and more fiber and vitamin E antioxidants," Zhimin Xu, PhD, of Louisiana State University Agricultural Center, says in a news release. "If berries are used to boost health, why not black rice and black rice bran?"

Xu and colleagues analyzed samples of black rice bran from rice grown in the Southern U.S.

He says black rice bran would be a unique and inexpensive way to increase people's intake of antioxidants, which promote health.

Black rice is rich in anthocyanin antioxidants, substances that show promise for fighting cancer, heart disease, and other health problems, Xu says.

He adds that food manufacturers could use black rice bran or bran extracts to boost the health value of breakfast cereals, beverages, cakes, cookies, and other foods.

בלוג
1, 2013
מדור:עברית 
נשלח ע"י: chick
עוד מסדר משעמם
עשרות  הפניות ,  שני חולים  , מספר מתחזים  , פטורים עוד פטור  אבל בקשה לפטור אחד  עשה את כל היום 
חיילת: ד"ר אני צריכה פטור מנעליים צבאיות 
?אני: ומה  סיבה  
חיילת : מתגרדות לי את הכפות רגליים 
אני  בדקתי  רגליים  :יש  לך פטריה  באי  ניתן לך  טיפול  
חיילת : אבל אני צריכה  נעליים נמוכות 
אני שוב  שואל : למה
חיילת : יותר קל להוציא רגליים מנעלים  ולגרד אותם
Спроси врача
חדשות

האם שתיית מים מסייעת לירידה במשקל?