אלרגיה ליוד

Water Drinking and Body Weight


People who drank two glasses prior to eating dropped more pounds, study found

A new study found that middle-aged and older adults who drank two cups of water before each meal consumed fewer calories and lost more weight than those who skipped drinking water.

Researchers divided two groups of overweight and obese men and women aged 55 to 75 into two groups: one group was told to follow a low-fat, low-calorie diet; the other group was told to follow the same diet and to drink two cups of water before breakfast, lunch and dinner.

After 12 weeks, those who drank water before meals had lost 15.5 pounds, compared to 11 pounds for the non-water drinkers, a nearly 30 percent difference.

The researchers got the idea for the weight-loss program from their prior research, which found that when middle-aged and older adults drank water before meals, they ate between 75 and 90 fewer calories at the meal.

What they weren't sure about, however, was if water drinkers would compensate by eating more throughout the rest of the day, said senior study author Brenda Davy, an associate professor in the department of human nutrition, foods and exercise at Virginia Tech. But after 12 weeks of dieting, that didn't happen.

בלוג
1, 2013
מדור:עברית 
נשלח ע"י: chick
עוד מסדר משעמם
עשרות  הפניות ,  שני חולים  , מספר מתחזים  , פטורים עוד פטור  אבל בקשה לפטור אחד  עשה את כל היום 
חיילת: ד"ר אני צריכה פטור מנעליים צבאיות 
?אני: ומה  סיבה  
חיילת : מתגרדות לי את הכפות רגליים 
אני  בדקתי  רגליים  :יש  לך פטריה  באי  ניתן לך  טיפול  
חיילת : אבל אני צריכה  נעליים נמוכות 
אני שוב  שואל : למה
חיילת : יותר קל להוציא רגליים מנעלים  ולגרד אותם
Спроси врача
חדשות

האם שתיית מים מסייעת לירידה במשקל?