צילום חזה

Вода поможет сбросить вес


Американские ученые обнаружили, что употребление двух стаканов воды перед едой способствует скорейшему насыщению и снижает потребление калорий, что помогает сбросить лишний вес.


В исследовании, проведенном сотрудниками Вирджинского политехнического института, приняли участие 48 человек в возрасте от 55 до 75 лет, разделенные на две группы. В ходе изысканий все они употребляли одинаковую низкокалорийную пищу. При этом добровольцы из экспериментальной группы перед едой выпивали примерно 480 миллилитров чистой воды, а контрольная группа этого не делала.

Оказалось, что участники, выпивавшие воду перед едой, потребляли на 75-90 килокалорий меньше, чем члены контрольной группы, при каждом приеме пищи. В результате этого через 12 недель эксперимента среднее снижение массы тела в экспериментальной группе составило более семи килограммов против неполных пяти килограммов в контроле. Каких-либо побочных эффектов от "водного похудения" не наблюдалось.

По мнению руководителя исследования Бренды Дэви (Brenda Davy), такой эффект воды, скорее всего, вызван физическим заполнением желудка некалорийной субстанцией, что приводит к уменьшению объема потребляемой пищи. Кроме того, указанный объем жидкости поступал в организм добровольцев в виде воды, а не подслащенных напитков, что дополнительно снижало общую калорийность рациона.

בלוג
1, 2013
מדור:עברית 
נשלח ע"י: chick
עוד מסדר משעמם
עשרות  הפניות ,  שני חולים  , מספר מתחזים  , פטורים עוד פטור  אבל בקשה לפטור אחד  עשה את כל היום 
חיילת: ד"ר אני צריכה פטור מנעליים צבאיות 
?אני: ומה  סיבה  
חיילת : מתגרדות לי את הכפות רגליים 
אני  בדקתי  רגליים  :יש  לך פטריה  באי  ניתן לך  טיפול  
חיילת : אבל אני צריכה  נעליים נמוכות 
אני שוב  שואל : למה
חיילת : יותר קל להוציא רגליים מנעלים  ולגרד אותם
Спроси врача
חדשות

האם שתיית מים מסייעת לירידה במשקל?